Language
Home Products About us Distributors Downloads Contacts

NOVATYVI DIAGNOSTIKA (INNODIAGNOSTICS)



                                                                                                  

      

   




   Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.   

   Projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0005

   Projekto vertė: 1.401.885,70 Eur

   ES finansavimo suma: 820.321,31 Eur

   Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. liepos mėn. 2 d.– iki 2021 liepos mėn. 2 d.(36 mėn.)

   Projekto vykdytojas: UAB LT Biotech



         Projekto tikslas - padidinti įmonės inovacinį potencialą, sukuriant unikalią diagnostikos       technologiją, atitinkančią ISO 17025:2005, kurią sudarytų klasikinis PGR detekcijos metodas su   NALF (laboratory information managment system) detektavimo būdu ir kuri būtų integruota su   mobiliąja ar stacionariąja aplikacijos-programinės įrangos versija (LIMS) tyrimo eigos bei   rezultatų validacijai.  Siekiama sukurti mobiliuosius biodiagnostinius laboratorinius kompleksus   LIMS formatu skirtus medicininei ir veterenarinei diagnostikai immunochromatografiniu metodu.

 

Projekto uždaviniai

             ·         Išplėsti MTEP infrastruktūrą

             ·         Sukurti prototipą


    Projekto finansuojamos veiklos

             ·         MTEP laboratorijos įrengimas

             ·         Inovatyvios diagnostinės technologijos sukūrimo moksliniai tyrimai

             ·         Diagnostinės sistemos sukūrimo eksperimentinė plėtra

 

    Projekto santrauka 2009 m. įkurta įmonė UAB LT Biotech specializuojasi    biotechnologinių produktų srityje, kuria ir paduoda inovatyvius produktus. Viena iš pagrindinių   įmonės veiklos sričių – inovatyvių molekulinės diagnostikos įrankių kūrimas. Sparčiai   besikeičiančioje rinkoje moksliniai tyrimai tampa vienu iš pagrindinių priemonių leidžiančių   įmonei užsitikrinti ilgalaikį konkurencingumą įmonėje. Šiems tikslams ir teikiamas projektas.   Projekto įgyvendinimo metu įmonė siekia kurti naujus, inovatyvius produktus taip pat atnaujinti   turimą MTEP infrastruktūrą.

 

 

Kontaktai

LT BIOTECH, UAB

Direktorius Pavel Korabliov

Mokslininkų g.  6A, LT-08412 Vilnius






Information