Main Catalog EU Projects Research and development Contacts
+370 613 15837

The abstract of the project №03.3.1-LVPA-T-859-01-0025. Lithuanian language

  1. Main
  2. EU Projects
  3. Project №03.3.1-LVPA-T-859-01-0025
  4. The abstract of the project №03.3.1-LVPA-T-859-01-0025. Lithuanian language

UAB „LT Biotech“ įgyvendina projektą „Greitųjų serologinių testų gamyba“

UAB „LT Biotech“ įgyvendina projektą „Greitųjų serologinių testų gamyba“, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0025 „COVID-19 produktai LT“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto tikslas – kovai su COVID-19 reikalingų produktų (COVID-19 greitųjų serologinių testų) gamyba.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti ir įdiegti automatinę greitųjų serologinių testų gamybos įrangą.

Bendra projekto vertė – 192 350,00 EUR, projektui skiriama paramos suma – 182 732,50 EUR.

Place an order